Algemene voorwaarden

Identiteit

Bedrijfsnaam: Lingeriezaak Rebelle

Vestigingsadres: Dijkstraat 25, 9901 AM, Appingedam, Nederland

Telefoonnummer: 0596622981

E-mailadres: info@lingeriezaakrebelle

KvK-nummer: 02011694

Btw-nummer: NL001420961B98

Prijzen en informatie

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw en onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van uw beeldschermkwaliteit. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij u boven de €65 besteld.

Levering en Verzending 
De meeste artikelen zijn op voorraad en worden na betaling zo snel mogelijk, binnen 2-4 werkdagen verzonden. Indien een artikel niet op voorraad is proberen wij deze binnen 7 werkdagen alsnog te verzenden. Mocht een bestelling door onvoorziene omstandigheden niet binnen 7 werkdagen bezorgd kunnen worden dan neemt Rebelle lingerie contact op met de klant. Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven afleveradres. 
Verzendkosten bedragen € 5,50, verzending via DPD. 
Orders > € 65,- worden gratis verzonden. 

Uitvoering overeenkomst

Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze en binnen welke termijn levering zal plaatsvinden. Levering vindt in ieder geval plaats binnen 30 dagen. Wanneer goederen niet (tijdig) leverbaar zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. In dat geval kunt u akkoord gaan met de nieuwe leverdatum of het aangeboden alternatief, of u kunt de overeenkomst kosteloos ontbinden.

Herroepingsrecht

Nadat u (of een ander voor u) de goederen heeft ontvangen kunt u binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (zie bijlage 1 hieronder), maar u bent hiertoe niet verplicht. Om de goederen te beoordelen mag u het testen zoals in een fysieke winkel. Gaat het beoordelen verder dan hiervoor nodig is, dan bent u aansprakelijk voor de eventuele hierdoor ontstane waardevermindering. Houdt u zich daaraan, dan krijgt u het volledige aankoopbedrag, inclusief eventuele verzendkosten voor de heenzending onverwijld en binnen 14 dagen terug. Na uw melding van herroeping dient u de goederen binnen 14 dagen naar ons terug te sturen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Betaling 

U dient de betaling volgens de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethode te voldoen.

Garantie en conformiteit

Bij ons heeft u recht op de wettelijke garantie. Wij staan ervoor in dat de goederen voldoen aan de vermelde specificaties en kwaliteitseisen die u mag verwachten.

Klachten

Als u een klacht heeft, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten (zie bovenstaande contactgegevens). Wij behandelen uw klacht zo snel mogelijk en u krijgt in ieder geval binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u deze ook voorleggen via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Deze rechtskeuze laat de bescherming die u op grond van het dwingende recht van uw woonplaats geniet onverlet. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst met u worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar wij zijn gevestigd.

Bijlage 1 - Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 

Aan:

[ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.