Klantenservice / retouren

Algemene voorwaarden Lingeriezaak Rebelle

Identiteit

Bedrijfsnaam: Lingeriezaak Rebelle

Vestigingsadres: Dijkstraat 25, 9901 AM, Appingedam, Nederland

Telefoonnummer: 0596-622981

E-mailadres: info@lingeriezaakrebelle.nl

KvK-nummer: 02011694

Btw-nummer: NL001420961B98

Prijzen en informatie

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw en onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van uw beeldschermkwaliteit. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij u boven de €65 besteld.

Levering en Verzending 

De meeste artikelen zijn op voorraad en worden na betaling zo snel mogelijk, binnen 1-2 werkdagen verzonden. Indien een artikel niet op voorraad is proberen wij deze binnen 7 werkdagen alsnog te verzenden. Mocht een bestelling door onvoorziene omstandigheden niet (tijdig) leverbaar zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. In dat geval kunt u akkoord gaan met de nieuwe leverdatum of het aangeboden alternatief, of u kunt de overeenkomst kosteloos ontbinden. Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven afleveradres. Verzendkosten bedragen € 6,95, verzending via DPD. Orders > € 65,- worden gratis verzonden. 

Retourneren /herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de bestelling te annuleren of retour te zenden. De retourperiode eindigt 14 dagen nadat u het product heeft ontvangen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om een e-mail, sturen naar info@lingeriezaakrebelle.nl, u kunt het formulier hieronder als voorbeeld nemen. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen. Vermeld in de email het product dat u wenst te retourneren, eventueel een reden van retour, uw adresgegevens, en of u zelf of dat wij uw retourlabel aanvragen. Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren. Het pakket dient op een traceerbare wijze terug gezonden te worden.

Terugbetaling

In geval van een retournering ontvangt u het aankoopbedrag van het product zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat deze retour hebben ontvangen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 7,25 zullen bedragen. Brievenbus pakket is voordeliger, en wij accepteren het als u het via DPD verstuurd naar het pick-up point bij ons adres (Damsterboekhandel). Wilt u dat wij een retourlabel voor u aanmaken dan verrekenen wij de dit met uw aankoopbedrag.

Betaling 

U dient de betaling volgens de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethode te voldoen.

Garantie en conformiteit

Wij zijn natuurlijk verantwoordelijk voor het leveren van een goed product en een product moet natuurlijk doen wat ervan verwacht wordt. Als dat niet het geval is dan gaan wij overeenkomstig uw wettelijke rechten over tot herstel, vervanging of wij geven uw geld terug mocht herstel of vervanging niet mogelijk zijn.

Wat zijn de wettelijke garanties? 

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Klachten

Als u een klacht heeft, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten (zie bovenstaande contactgegevens). Wij behandelen uw klacht zo snel mogelijk en u krijgt in ieder geval binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u deze ook voorleggen via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Deze rechtskeuze laat de bescherming die u op grond van het dwingende recht van uw woonplaats geniet onverlet. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst met u worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar wij zijn gevestigd.

Bijlage 1 - Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 

Aan:

[ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.